- Μουσείο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών“Κεντώντας τη Μνήμη”- Γραφεία σωματείου

Βασ. Όλγας 107 Θεσσαλονίκη 54643
Τηλ. 2310 814 403 & 2310 830 665
Fax. 2310 814 403
e-mail: merponky@otenet.gr

- Παιδικός Σταθμός Αργώ- Νηπιαγωγίο Μέριμνας Ποντίων Κυριών

Μακροχωρίου 54 55132 ΚαλαμαριάΘεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 437-291 & 2310 438-163
Fax. 2310 438-163
e-mail: psargo@otenet.gr

Διαμαντίδειος Στέγη ΗλικιωμένωνΜονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Πολίχνη 56510 Τ.Θ. 31516
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 650116 & 2310 650040